Staňte sa distribútorom

Registračný formulár autorizovaného distribútora / agenta

Názov spoločnosti (pečať   Krajina  
Adresa  
Tel   Faxom   Webová stránka  
Poradie   Región predaja   Úloha predaja  
Finančný stav
Registrovanýkapitál          Prevádzkové fondy  
AdresaTel  
Banka a účet   Identifikačné číslo platiteľa dane  
Obrat za posledné tri roky  2014 2015 2016  
       
Počet zamestnancov
Celkový počet zamestnancov Manažér Predavač Technik Ostatné
         
Informácie o spoločnosti
Kancelársky priestor   Vlastnosti Svojpomocné stavanie 口 Prenájom 口
Zobraziť obchod Áno 口 Nie 口 Oblasť Vlastnosti Svojpomocné stavanie 口 Prenájom 口
Riaditeľ a kontakt
Generálny riaditeľ   Principal   Obchod / nákup  
Výrobok
Typ Značka a model Predaj v minulom roku Režim predaja
       
       
Profil spoločnosti 

PripojiťSúvisiace osvedčenie o registrácii podniku; fotokópia preukazu zákonného zástupcu

Pošlite nám e-mail: Ecubmaker@zd3dp.com